Trainingsaanbod

Een ervaren trainer

De trainingen van Trauma Company worden verzorgd door therapeut, trainer en supervisor drs. Anne van den Ouwelant. Zij is een gerenommeerd expert op gebied van trauma behandeling en beschikt over een scala van actuele buitenlandse ervaringen. Trauma Company mag gebruik maken van haar jarenlange recente ervaringen o.a. opgedaan in Bosnië (Srebrenica), de gewelddadige sloppenwijken van Rio de Janeiro, waar zij maatschappelijk werkers trainde en de door haar opgezette activiteiten voor de Yezidi vluchtelingen in de kampen in Shekhan (Irak).

Training Psychotraumatologie & Trauma Sensitief Lesgeven – voor een veiliger leefklimaat op school

Gemiddeld vier kinderen per basisschoolklas zijn ooit geconfronteerd met een traumatische ervaring, bijvoorbeeld een ernstig ongeluk, plotseling overlijden van een gezinslid of een geweldsincident. Veel leerkrachten vinden het moeilijk een balans te vinden tussen aandacht geven aan een kind dat een schokkende ervaring heeft meegemaakt en het lesgeven aan de andere kinderen. Zij ervaren een gebrek aan kennis en vaardigheden. Deze training in Psychotraumatologie en Trauma Sensitief Lesgeven/Werken is niet alleen zeer geschikt voor leerkrachten en onderwijsassistenten, maar ook conciërges, hulpverleners, school maatschappelijk werkers.

In de Training wordt op een heel interactieve, ludieke en duidelijke manier (aan de hand van symbolen) uitleg gegeven over trauma (psycho-educatie), over de (geblokkeerde) processen in de hersenen bij traumatische ervaringen (neurobiologie), en over de daaruit voortvloeiende symptomen Op die manier krijgen de leraren meer inzicht in het probleemgedrag van bepaalde leerlingen. Hoe meer inzicht de leerkrachten hebben in het gedrag van deze kinderen, hoe beter zij met de kinderen om zullen weten te gaan, zonder hierbij bijv. eigen grenzen te (laten) overschrijden of hun energie helemaal kwijt te raken in de dagelijkse omgang met deze kinderen. En dat zorgt er weer voor dat de leerlingen zich beter begrepen en veiliger zullen voelen, wat het leerklimaat op school weer ten goede komt.

Tijdens deze training wordt ook heel bewust aandacht gegeven aan het zorgen voor jezelf als leerkracht; het zogenoemde “care for the caretakers”. Want het zijn de leerkrachten die zich iedere dag weer volledig inzetten om goede lessen te geven. Met zo’n ingewikkelde doelgroep kan dat enorm veel energie kosten.

De meerwaarde van deze training zit dan ook enerzijds in het beter begrijpen van het gedrag van deze kinderen vanuit de psycho-traumatologie en anderzijds in de ruimte die de leerkrachten in deze training krijgen om zich te uiten én om weer kracht, energie en motivatie te vinden. Een dergelijke training kan kort en intensief zijn, bijv. 2 of 3 dagen achtereen, maar de training kan ook over een groter tijdvak uitgespreid worden, bijv. 4 weken lang iedere woensdagmiddag 3 uur. Of gedurende 3 maanden iedere maand 1 dag. Dit is geheel flexibel in te vullen en aan te passen aan de beschikbare tijd van de leraren.

Training Trauma Sensitieve Ondersteuning voor hulpverleners en vrijwilligers

De training geeft een introductie in psycho-educatie, een uitleg over trauma. Aan de hand van symbolen krijgt men op een ludieke, interactieve, heldere manier eerste inzichten in psychotraumatologie en neurobiologie: wat er in de hersenen gebeurt bij traumatische ervaringen. Ook wordt ingegaan op de ervaringen van de deelnemers die in de praktijk met vluchtelingenkinderen werken. Denk daarbij aan het waarom dat een kind bijvoorbeeld onder tafel gaat zitten wanneer een helikopter overvliegt. Tijdens de training wordt aangestipt hoe je daarmee om kunt gaan met behulp van zogenoemde re-oriëntatietechnieken.

Training “Care for the Caretakers”

Het werken met kinderen, jongeren en volwassen met traumatische ervaringen of met een vluchtelingenachtergrond kan veel van ons vragen. Wij weten dat het belangrijk is om goed voor onszelf te zorgen, maar in de praktijk komen we hier niet altijd aan toe. De training “Care for the Caretakers” richt zich op leerkrachten, hulpverleners en vrijwilligers, die met getraumatiseerde doelgroepen werken. In de training is tijd en ruimte voor zelfzorg, energie, inspiratie en reflectie aan de hand van beeldende opdrachten en verschillende thema’s.

Training “Trauma & Art”

Waar woorden tekort schieten of zelfs ontbreken, kan kunst een ingang zijn om tot inzichten te komen, ervaringen een plekje te geven en te werken aan veerkracht, voor groot en klein. Deze training is voor hulpverleners en vrijwilligers, die met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen werken, en die graag wat meer zouden willen weten over de inzet van creatieve, non-verbale activiteiten met deze doelgroepen. Tijdens deze wetenschappelijk onderbouwde training doen deelnemers zelf ervaring op met verschillende technieken en activiteiten, die zij vervolgens in kunnen zetten bij hun doelgroepen.

" Blik op de toekomst met oog voor het verleden "

ContactTrauma Company

Dwarsgraafweg 3, Kootwijkerbroek
06 - 14 720 410
info@Trauma-company.nl
volg ons:

Copyright © 2018 - Trauma-company.nl | Sitemap | Website by Marcel van Ginkel